Et nyfødt barn kommer til verden med ca. 100 milliarder hjerneceller. ”Hvis hver celle var et sukkerkorn, ville det svare til, at hjernen vejede 25 tons.”

(Peter Thybo, 2013)

Hjernen er vores kronjuvel - og den har stor plasticitet. Det betyder vi kan altid stimulere hjernen til nye forbindelser og dermed nye handlemuligheder

Har du tænkt på at du med den rette stimulering af dit barns hjerne, kan sikre dit barn en stærkere fremtid?

Det kræver nye tilgange. Det gamle ordsprog “hvis det du gør ikke virker, så prøv noget nyt” kommer virkelig til sin ret, når vi ser på hjernen som et socialt organ. Hjernen er vores bindeled mellem vores indre univers og vores omverden. 

Hos NEUROPLAY ser vi både på dit barns iboende udfordringer og omverdenens tilgang. Vi ser hele vejen rundt om dit barn og skaber en ny forståelse. Det giver ny viden og nye handlemuligheder, og vi støtter jeres familie hele vejen.  

Neuroplay-programmet er bygget på evidensbaserede neurovidenskabelige strategier, der afhjælper børns udfordringer med adfærd, læring og selvværd.

4 STEP TIL NYE RESULTATER

TRÆN ET STÆRKT FUNDAMENT

Et stærkt fundament udspringer af et modnet nervesystem. Det træner du ved daglige mikrotræninger (ca. 15 min. dagligt)
og ved små justeringer i dagligdagen. Det hele foregår i jeres families tempo. 

12 UGERS PROGRAMMET
DET ROBUSTE FUNDAMENT

Normalpris 5.995,-
Specialpris lige nu 2.595,-

TRÆD NYE UDVIKLINGSSTIER MED DIT BARN. TEST TIL DIT BARN MED AFSÆT I NEUROVIDENSKABEN. FRA HYPOTESE TIL FAKTA I REAL TID

Der kan betales á 3 rater

STEP 1: TEST HJERNENS FUNDAMENT, STYRKE OG UDHOLDENHED

STEP 2: PLANLÆG DIT BARNS MIKRO-TRÆNINGER

STEP 3: UDFØR

STEP 4: RESULTATER

MED NEUROPLAYS ONLINE 4 STEP PROGRAM FÅR DU:

HVOR LANG TID SKAL VI BRUGE PÅ DE 4 STEPS?

Det er spørgsmålet vi stilles dagligt og svaret et meget individuelt.  Nogle bruger få måneder og andre bruger op til et år.

Dr. Bladt fra Australien som er internationalt anerkendt for denne tilgang udtaler, at hun erfarer hurtige ændringer, og nogle gange længerevarende forløb, for at komme helt i mål. Men det er meget forskelligt fra familie til familie. Nogle træner  og stimulerer meget, andre mindre. Alle har forskelligt udgangspunkt, forskellige muligheder og overskud.  Vi kan ikke scanne ind i hjernen og få et direkte svar på hvordan den reagerer på de forskellige stimuleringer, men vi kan løbende måle effekten og udviklingen ved grundige test. Disse test udføres hjemme og kan  med gode resultater foretages af alle.

I USA har tusinder af familier fulgt neurofaglige-træningsprogrammer med løbende hjemmetest. Nu er turen endelig kommet til Danmark.

NEUROPLAY ER ET INTELLIGENT HJEMMETRÆNINGSPROGRAM

TIL DIG, DER ER TRÆT AF AT VENTE PÅ, AT SYSTEMET 

KOMMER FREM TIL EN HOLDBAR LØSNING.

DERFOR VIRKER NEUROPLAY

Når børn oplever udfordringer fagligt, socialt og/eller motorisk, skyldes det ofte manglende stimulering af visse hjernecentre eller manglende forbindelser mellem disse. Det viser forskning fra Harvard University. Denne understimulering kan ofte spores tilbage til barnets tidlige udviklingstrin. Den gode nyhed indenfor neurovidenskaben er, at vi ved, at hjernen og adfærden kan ændre sig, når vi styrker og opbygger nye forbindelser i hjernen.

NEUROPLAY-programmet er specialdesignet til at styrke og opbygge hjerneforbindelser med en unik kombination af fysiske, sensoriske og kognitive aktiviteter. Træningen og stimuleringen aktiverer forskellige netværk der er relevante for dit barn og skaber stærke og varige forbindelser. Over tid vil forbindelserne styrkes i hastighed og effektivitet med det resultat at du vil opleve en ændret adfærd og reaktion hos dit barn. 

Disse nye og effektive forbindelser i hjernen forbedrer barnets kognitive og udøvende færdigheder såsom:

KOGNITIVE EVNER

BARNETS STYRKEDE OUTPUT KAN VÆRE:

Når disse færdigheder og funktioner forbedres, vil barnet føle mere selvtillid og kontrol, og det bliver bedre rustet til at engagere sig og trives i verden omkring sig.

Vigtigt: Neuroplay diagnosticerer ikke medicinske tilstande og støtter altid op om lægefaglige vurderinger og udredninger. Programmet kan betragtes som et højeffektivt supplement til skole- og lægefaglige anbefalinger.

MARKANTE MÅL ER AFGØRENDE, MEN

SUCCES HANDLER MANGE GANGE OM DE SMÅ SKRIDT

BLOG